Odstraňovač zápachu Quick Fresh Turbo

Dezodorant Quick Fresh Turbo
OSVIEZOVAC QUICK FRESH TURBO 40 ML

Obj. č. 0893764640

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Odstraňovač zápachu Quick Fresh Turbo

Obj. č. 0893764640

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Na účinnú reguláciu zápachu v interiéri
  • Jednorazová aplikácia

  • Nabíjateľná jednotka – jedna nádoba na jednu aplikáciu
Upozornenie
  • Všetky elektrospotrebiče musia byť počas aplikácie vypnuté.

  • Nepoužívajte zdroje ohňa.

  • Po použití priestor na niekoľko minút dôkladne vyvetrajte.

  • Bezprostredne po aplikácii v priestore nefajčite.

  • Na jednu aplikáciu použite iba jednu nádobu.

  • Pred použitím sa musia vykonať skúšky, a to hlavne na svetlých povrchoch.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Karta bezpečnostných údajov 1

Oblasť použitia

Napr. vozidlá, ťažké nákladné vozidlá, obytné vozidlá/karavány, autobusy, vlaky, verejné priestory, ako napr. fitnes centrá a hotelové izby, sanitárne zariadenia a pod.


Vhodné aj pre domácnosti a priestory pre voľnočasové aktivity

Pokyny

V budovách:


Vyprázdnite nádobu jedným úplným stlačením hlavičky spreja v strede miestnosti (trvá to približne 2 sekundy).Vo vozidlách:


Sedany: Vypnite motor vozidla a cez otvorené dvere vodiča vyprázdnite celú nádobu do interiéru. Potom zatvorte dvere a nechajte sprej účinkovať po dobu približne 5 až 10 minút. Po tejto dobe otvorte dvere vodiča aj spolujazdca a nechajte vozidlo dobre vyvetrať.Kombi/dodávky:


Vyprázdnite nádobu cez otvorené zadné dvere smerom k prednej časti vozidla a potom ich zatvorte. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie.Počas aplikácie sa v interiéri vozidla nesmú nachádzať žiadne osoby.

Obsah

40 ml

Obal

Sprej v prezentačnom kartóne

Zápach/vôňa

Ovocný

Farba

Transparentná

Chemický základ

Zmes vonných olejov, etanol, LPG

Hustota / podmienky

0.625 g/ml / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiace

Naposledy pozreté