Mazivo WGF 130

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Mazivo WGF 130

Mazivo na vysoké zaťaženie

 • Chemický základ: Lítium 12 hydroxystearan
 • Základný olej: Minerálny olej
 • Farba: Čierna
 • Hustota: 1 g/cm³
 • Zápach/vôňa: Olej
 • Bod odkvapnutia min.: 180 °C
 • Teplotný rozsah použitia min.: -30 °C
 • Teplotná odolnosť max.: 130 °C
 • Teplotná odolnosť min.: -30 °C
 • Teplotný rozsah použitia max.: 150 °C
 • Teplotná odolnosť, krátkodobá max.: 150 °C
 • Viskozita základného oleja, kinematická: 280 cSt
 • Vodovzdornosť: 1 – 90
 • Podmienka pre vodovzdornosť: podľa DIN51807-1
 • Trieda NLGI: 2
 • Penetrácia po preniknutí: 265 až 295
 • Podmienka pre penetráciu po preniknutí: podľa DIN ISO 2137
 • Neobsahuje silikón.: Áno
 • Neobsahuje kyseliny.: Áno
 • Neobsahuje živicu: Áno
 • Neobsahuje AOX.: Áno
 • Odolnosť proti: Voda
 • Obsah: 1 l
 • Hmotnosť obsahu: 1000 g
 • Skladovateľnosť od dátumu výroby: 36 Mesiace

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Chemický základ Základný olej Farba Hustota Počet balenie
Cena/balenie
0893530
Lítium 12 hydroxystearan Minerálny olej Čierna 1 g/cm³

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Karta bezpečnostných údajov

Údaje CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informácie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

 • Mazivo na báze lítiového mydla so sulfidom molybdeničitým (MoS2)

 • Vytvára pevnú mazaciu vrstvu na prevádzkových povrchoch pod záťažou od samotného maziva

 • Výrazne zlepšuje podmienky pri zábehu

 • Zaisťuje mimoriadne prevádzkové mazanie

 • Znižuje trenie a tým predchádza nadmernému opotrebovaniu

 • Predlžuje obdobie mazania

 • Chráni pred koróziou

 • Odolné proti vode

 • Odolnosť voči teplote od -30 °C do +130 °C, krátkodobo až do +150 °C

 • Farba: čierna

 • Konzistencia podľa NLGI: 2

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.