Sekundové lepidlo Holzfix

Sekundové lepidlo Holzfix
SEKUND. LEPIDLO NA DREVO 50GR.

Obj. č. 0893423

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Sekundové lepidlo Holzfix

Obj. č. 0893423

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 kus

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo, špeciálne pre porézne materiály

Rýchle lepenie.


Lepidlo stvrdne mimoriadne rýchlo.Univerzálne použitie.


Lepí sa na hladké a porézne podklady.Čisté používanie.


Patentovaný dávkovací uzáver umožňuje čistú prácu bez zanesenia výstupného otvoru.Jednoduché používanie.


Ergonomický tvar fľašky umožňuje pracovať jednou rukou.

Upozornenie

Odporúča sa používať bezpečnostné rukavice a bezpečnostné okuliare.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Oblasť použitia

Na lepenie:


  • Gumových profilov na drevené okná a okná z nemäkčeného PVC

  • Nevyrovnaných okrajov

  • Drevených modelov

  • Drevených hračiek

  • Kožených krytov na sedadlá


Podklady:


drevo, korok, plsť, koža medzi sebou a navzájom, ako aj mnoho plastov a kovov.

Pokyny

Diely, ktoré sa majú lepiť, musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré sa majú zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt. Tlak udržiavajte celý čas potrebný na dosiahnutie pevnosti spojenia.

Chemický základ

Etylester kyseliny kyanoakrylátovej

Farba

Transparentná

Hustota

1,09 g/cm³

Viskozita min./max.

1800-2200 mPas

Min./max. doba tvrdnutia / podmienky

10-60 s / Podľa materiálu

Min./max. pevnosť v ťahu / podmienky

12-25 N/mm² / podľa DIN 53288

Pevnosť v ťahu min./max.

12-25 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

26.5 N/mm²

Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max.

0,25 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiace / Izbová teplota

Hmotnosť obsahu

50 g

Vhodné rukavice:

 
Výrobok
Popis
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Bavlnená velúrová podšívka
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné, do náročných podmienok
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné, do náročných podmienok
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Dlhé, s prevedením do náročných podmienok
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.