ASSY®plus FT, valcová hlava Skrutka do dreva

ASSYPlusVG oceľ žl.gal.FT valc.hl. AW
SKRUTKA-VALC-VG-AW50-(A2L)-10X400/372
ASSYPLUS VG

Obj. č. 0165310400

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

ASSY®plus FT, valcová hlava Skrutka do dreva

Obj. č. 0165310400

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x50 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Skrutka s úplným závitom, ktorá sa môže používať univerzálne na nových stavbách a pri renováciách v drevených konštrukciách, pri tesárskych prácach, v drevených domoch a stavebných dieloch.
 • Je perfektná na konštrukčné výstuže (laterálnu tlakovú výstuž a laterálnu výstuž namáhanú ťahom) nosníkov, statické spojenie druhých drevených profilov a na vytváranie kompozitných dreveno-betónových podláh.

 • Malá valcová hlava je perfektná pre nenápadné alebo zapustené spojenia.

 • Veľmi vysoká zaťažiteľnosť

 • Veľmi malá vzdialenosť hrán (ako predvŕtané)

 • Predvŕtanie povolené

 • Uhol skrutkovanie 0° – 90°

 • Schválenie pre tvrdé drevo, KERTO/LVL a preglejkové dosky a ďalšie drevené materiály

 • Široký sortiment výrobkov od 6 x 80 mm po 10 x 800 mm

 • Aplikácie v triedach použitia 1 a 2 podľa normy EN 1995:2013


Hrot s vrtákom:


Mimoriadne malá vzdialenosť hrán, napríklad nosník 3 x d – d = 8 mm – 60 mm; nie je potrebné predvŕtanie, drevo sa neštiepa a nevylamuje saZávit:


Symetrický úplný závit pre vysokú zaťažiteľnosť. Plastová povrchová úprava bez trenia: Umožňuje jednoduché skrutkovanie a znižuje uťahovací momentValcová hlava na univerzálne použitie


 • Znižuje efekt štiepania vďaka malému priemeru hlavy

 • Skrutka sa môže zapustiť hlboko do dreva


Hlava

AW®


Zvýšený prenos sily


 • Optimálne centrovanie

 • Dlhá prevádzková životnosť

 • Rovnomerná distribúcia sily zabraňuje poškodeniu povrchového náteru


Materiál:


Vysokopevná oceľ pre vysoký vytrhávací moment/galvanizovaná, žltá pochrómovanáUpozornenie

Musia sa dodržať požiadavky európskeho technického schválenia.Individuálne statické odporúčania získate pomocou softvéru na dimenzovanie stavebného dreva Würth (online alebo si ho prevezmite na prácu offline). Informácie o jednoduchých štandardných aplikáciách nájdete v tabuľkách s výpočtami. Požiadajte obchodného zástupcu o bezplatnú kópiu.Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190


ETA–13/0029 (8 x 160 mm až 10 x 580 mm)

Oblasť použitia

ASSY plus FT je skrutka s úplným závitom, ktorá sa môže používať univerzálne na nových stavbách a pri renováciách v drevených konštrukciách, pri tesárskych prácach, v drevených domoch a stavebných dieloch. Vystužené spojenia, laterálna tlaková výstuž a laterálna výstuž namáhaná ťahom.Laterálna tlaková výstuž a laterálna výstuž namáhaná ťahom.


Namáhanie tlakom a ťahom dreva pozdĺž žilkovania dreva je malé. Skrutky ASSY plus FT umožňujú zvýšiť bočný tlak a pevnosť v ťahu dreva s využitím menšieho množstva dreva a efektívnejšieho dizajnu.Laterálna výstuž namáhaná ťahom, drážky a prielomy


Pomocou skrutiek ASSY plus FT sa vystuženie na predchádzanie poruchám lepených nosníkov alebo iných nosníkov zvýšením pevnosti dreva v ťahu môže vykonať rýchlo a spoľahlivo. V porovnaní s konvenčnými výstužami, ako sú lepené závitové tyče alebo vystuženie bočnými nosníkmi pomocou dosiek z drevených materiálov, tento postup umožňuje vizuálne pôsobivé riešenia a významne skracuje čas potrebný na montáž.Laterálna výstuž namáhaná ťahom pomocou skrutiek ASSY plus FT pri spájaní hlavných a vedľajších nosníkov s tvarovanými kovovými dielmi:


Slabým bodom pri spájaní hlavných a vedľajších nosníkov s tvarovanými kovovými dielmi je vrchný stredný rad spájajúcich klincov (nebezpečenstvo prasknutia). Laterálna výstuž namáhaná ťahom hlavného nosníka pomocou skrutiek ASSY plus FT v trámovej pätke môže eliminovať riziko bočného zlyhania.Zosilnenie bočného tlaku s výstužným nosníkom


S výstužným nosníkom skrutka ASSY plus FT absorbuje tlakovú silu, ktorá sa má preniesť. Hlava spolu so závitom skrutky prenáša silu do skrutky prostredníctvom medziľahlého plechu a prenáša ju rovnomerne cez skrutku s úplným závitom do celého dreveného profilu. Zaťažiteľnosť nosníka sa zvýši a zabráni sa stláčaniu dreveného profilu.Spojenie hlavného a vedľajšieho nosníka


Doteraz sa na spojenia hlavných a vedľajších nosníkov používajú tvarované kovové diely, ako sú trámové pätky alebo skryté trámové spojky, ktoré sú časovo náročné na montáž. Skrutka ASSY plus FT s úplným závitom poskytuje časovo úspornú a neviditeľnú alternatívu. Keď sa skrutky ASSY plus FT naskrutkujú v uhle 45°, absorbujú bočné sily spojenia. Ideálne pre aplikáciu: nastavovacej šablóny FT-fix.Výstuž nepravých obrúb a laterálnych podperných nosníkov


Často je potrebné vystužiť existujúce nosníky alebo trámy, hlavne pri renováciách starých budov. Pre výstuže typov nepravých obrúb a laterálnych podperných nosníkov skrutky ASSY plus FT ponúkajú účinné, cenovo efektívne technológie na zvýšenie zaťažiteľnosti nosníkov a zníženie ohýbania.Stavba prefabrikovaných domov/stavba drevených rámov


Skrutka ASSY plus FT je optimálne riešenie problémov aj pri stavbe prefabrikovaných domov. Vďaka úplnému závitu môže absorbovať významne väčšie zaťaženie v ťahu, tlakové zaťaženie a šmykové zaťaženie. Spojenie preto nie je obmedzené prekročením odolnosti hlavy proti preťahovaniu. Hrot s vrtákom zaručuje, že základná konštrukcia sa počas skrutkovania nerozštiepi ani nezlomí v prípade malých vzdialeností hrán, čo sa často stáva, keď sa používajú skrutky bez hrotu s vrtákom.Napojenie krokiev a väzníc


Súčasné kotvy krokva-väznica vyžadujú časovo náročnú montáž a majú aj nízku zaťažiteľnosť. ASSY plus FT je preto účinná alternatíva s výhodným časom montáže. Existujúci slabý bod skrutky so zápustnou hlavou ASSY 3.0 alebo ASSY 3.0 SK, preťahovanie hlavy, sa preto v prípade použitia ASSY plus FT môže ignorovať. Výsledkom je trvanlivé spojenie, a to aj keď drevený profil následne vyschne a zmrští sa.Spojovacie väznice


V stavbách komerčných a priemyselných budov sa väznice podopierajúce krovky budujú ako spojovacie väznice. Na vytvorenie viacnásobných polí nosníkov sa používajú jednočlenné nosníkové spojenia. Zvýši sa zaťažiteľnosť a na druhej strane sa môžu používať profily z menších materiálov. S pomocou sa dá spojenie vytvoriť rýchlo a jednoducho. Skrutka ASSY SK (konsolidácia) a v závislosti od zaťaženia skrutky ASSY plus FT s priemerom 6 mm alebo 8 mm sa vkladajú v pravých uhloch v každom spojovacom bode. Predvŕtanie nie je potrebné. Vďaka krátkym vzdialenostiam hrán ASSY plus FT sa môže udržať malá veľkosť drevených profilov. V porovnaní s montážou pomocou dosiek a kolíkov sa odstráni pracné zostavovanie kolíkov a skrutiek, ako aj následné správne uťahovanie matíc skrutiek. Všetko, čo je na montáž skrutiek potrebné, je výkonná akumulátorová vŕtačka.Pätkové nosníky/krajné nosníky


Pri návrhu domov s drevenou konštrukciou rámu bolo až doteraz bežné budovať steny na celom podlaží. Stropnica preto v každom prípade leží na stenovom ráme dolného podlažia. Nosník v dôsledku toho prenikal cez vzduchotesnú úroveň a izoláciu vonkajšej steny. Preto je zvýšené úsilie, aby vonkajšie steny prechádzali cez podlažia. Vďaka pripevňovaniu krajného nosníka skrutkami ASSY plus FT s úplným závitom, pätkové nosníky/krajné nosníky na zabezpečenie stropu sa teraz môžu pripevňovať rýchlo, účinne a jednoducho formou jednoduchého spriahajúceho spojenia. V tejto verzii konštrukcie je skrutkovacia šablóna FT-fix vhodná aj na nastavenie skrutkovacieho uhla a rozstupu skrutiek.Renovácia podpery


Ťažko existuje stará budova so stropom z drevených nosníkov, v ktorej by nosné stropnice neboli poškodené. Drevo zabudované v murive môže byť infikované hubami alebo hmyzom. Nosníky môžu byť zhnité alebo sa ťažko poškodili v nosnom bode. Tieto body sa môžu rýchlo a jednoducho renovovať pomocou bočne priskrutkovaných výstužových konzol a obnoví sa zaťažiteľnosť nosníka. Takto sa odstráni potreba úplnej výmeny poškodených nosníkov.Výmena nosníkového kolíka za spojenia dreva s drevom s dvojitým rezom


Na vytvorenie jednoduchého tradičného spojenia nosníkovým kolíkom je potrebné veľmi presná montáž. V praxi to často vedie k problémom pri implementácii. Vizuálne čistejšou a finančne atraktívnejšou alternatívou je vytvorenie spojenia drevo/drevo s dvojitým strihom pomocou skrutiek ASSY plus FT. Montážne rozdiely sa môžu jednoducho kompenzovať ekvivalentnými zaťažiteľnosťami. V porovnaní so spojením nosníkovým kolíkom sa vyžaduje menší priemer vďaka výhodnému účinku efektu zaseknutia skrutky.Kompozitný strop drevo/betón


Renovácia stropu s využitím kompozitu dreva a betónu je optimálna metóda na zvýšenie zaťažiteľnosti, keď sú vzdialenosti nosníkov a šírky podpier obzvlášť veľké alebo v prípade vysokého menovitého zaťaženia. Čiastočne naskrutkované skrutky s úplným závitom slúžia ako spriahajúce konektory a absorbujú šmykový tok medzi drevenými nosníkmi a betónovými doskami. Takto sa odstráni časovo náročná montáž spriahajúcich konektorov vyrobených z plechovej mrežoviny. ASSY plus FT má pre túto metódu vlastné európske technické schválenie (ETA13/0029)

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

400 mm

Dĺžka závitu (lg)

372 mm

Tvar hlavy

Valcová hlava

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

372 mm

Priemer hlavy (dh)

13,4 mm

Výška hlavy (k)

8 mm

Vnútorný pohon

AW50

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Jeden závit

Priemer jadra

6,2 mm

Tvar špičky

Závrtný hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

pozinkované nažlto

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo
Stavebný buk

Oblasť použitia

Izolácia krokiev
Vystuženie nosníka
Napojenie hlavného – vedľajšieho nosníka
Drevená stavba
Priečna tlaková výstuž
Priečna ťahová výstuž
Zdvojovanie nosníkov

Schválenie

ETA-11/0190
ETA-13/0029
ETA-12/0500

Hmotnosť výrobku (na kus)

129,740 g

Požadované príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW®

BIT AW50 SVETLOTUERKIS 5/16 L50MM

C 8,0 (5/16")
x 5 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Elektrický skrutkovač S 12 ASSY®

SKRUTKOVAC ELEKTRICKY S 12 ASSY

MASTER
Prináša riešenie problémov pri extrémnom skrutkovaní do dreva. Zahnuté vyhotovenie zabezpečuje bezproblémové udržanie vysokého uťahovacieho momentu až do 70 Nm.
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie