Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť
POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Obj. č. 0893243050

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

Obj. č. 0893243050

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 kus

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky

Pre lepené spoje strednej pevnosti.


Môže sa odmontovať bežnými nástrojmi.Môže sa používať aj na nehrdzavejúcej oceli a pasívnych povrchoch.


Nepotrebuje urýchľovače ani aktivátory.Vynikajúca odolnosť voči médiám a teplu.


Univerzálny výrobok so širokým spektrom aplikácií.Zabraňuje uvoľneniu napr. vplyvom vibrácií a nárazov.


Žiadne nežiadané problémy s náhradou, ako sú mechanické skrutkové poistky.Vysoká odolnosť.


Odolné voči veľkému počtu alkálií, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív.Neobsahuje silikón.Systém DOS:


  • Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu

Jedna ruka vám vždy zostane voľná.  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém

Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii, a udržala sa minimálna spotreba a náklady.  • Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle

Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku

Upozornenie

V prípade dlhodobému vystaveniu môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Makrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natreté povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.

Doklad o výkone (Pub)

Testované NSF podľa normy ANSI 61, DVGW (Nemecké združenie pre plyn a vodu) (DIN EN 751-1).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Oblasť použitia

Automobilový priemysel a priemysel úžitkových vozidiel, výroba kovov a nástrojov, stavba lodí, konštrukcie strojov a motorov, elektrické a elektronické konštrukcie

Pokyny

Materiál sa aplikuje rovnomerne a v kvapalnej forme priamo na povrch zbavený oleja, mastnoty a prachu. Na čistenie a odmasťovanie odporúčame používať čistič bŕzd. Čím je povrch čistejší, tým bezpečnejšie je spojenie. Tieto lepidlá tvrdnú anaeróbne, to znamená, že stvrdnú len v prípade, keď sa atmosférický kyslík nedostane do kontaktu s lepidlom. Z tohto dôvodu sú nádoby naplnené len približne do 3/4 celkového objemu. Rýchlosť vytvrdzovania ovplyvňuje aj katalytický účinok kovov a šírka medzery. Čím je materiál pasívnejší a otvor širší, tým pomalšie lepidlo tvrdne.


Pasívne materiály: nikel, zinok, cín, vzácne kovy, hliník s minimálnym obsahom medi alebo horčíka, vysokolegovaná oceľ, oxidované alebo chrómanované povrchy, plasty, sklo a keramika.


Aktívne materiály: oceľ, mosadz, bronz, meď, hliník (s obsahom medi väčším ako 1 %)

Chemický základ

Ester kyseliny dimetakrylovej

Farba

Modrá fluorescenčná

Hustota

1,12 g/cm³

Viskozita 1 min./max.

4000-9000 mPas

Podmienka pre viskozitu 1

pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 3/2,5ot./min.

Viskozita 2 min./max.

1500-3000 mPas

Podmienka pre viskozitu 2

pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 3/2,0ot./min.

Schopnosť plniť medzery max.

0,25 mm

Bod vzplanutia min.

100 °C

Pevnosť na dotyk min./max.

5-15 min

Konečná pevnosť min./max.

1-3 h

Funkčná pevnosť min./max.

0.5-1 h

Min./max. pevnosť v strihu / podmienky

12-20 N/mm² / podľa DIN 54452

Podmienka pre pevnosť v strihu/tlaku

podľa DIN 54452

Moment odtrhnutia z pokoja min.

21 Nm

Moment pretočenia min.

10 Nm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 150 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiace

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Izbová teplota

Hmotnosť obsahu

50 g

Neobsahuje silikón.

Áno

Vhodné rukavice:

 
Výrobok
Popis
Jednorazové nitrilové rukavice, mimoriadne pevné
Jednorazové nitrilové rukavice, mimoriadne pevné
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči opotrebovaniu s vynikajúcou ochranou proti chemickým látkam
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Bavlnená velúrová podšívka
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné, do náročných podmienok
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné, do náročných podmienok
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Dlhé, s prevedením do náročných podmienok
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.