Adresa sa kontroluje – čakajte prosím.
IČ DPH obsahuje 12 znakov, je vytvorené z prefixu „SK“ a daňového identifikačného čísla (DIČ), napríklad SK1234567890
Prihlasovacie meno musí obsahovať minimálne 6 znakov a maximálne 64 znakov. Je možné použiť všetky dostupné znaky (napr. veľké a malé písmená, čísla špeciálne znaky). Nesmie obsahovať medzery a nesmie pozostávať iba z číslic, na začiatku ani na konci nie sú povolené špeciálne znaky. Ako prihlasovacie meno je vhodná napríklad osobná emailová adresa.
Heslo musí pozostávať aspoň z 10 znakov. Čím dlhší je zvolený reťazec, tým je heslo bezpečnejšie. Je možné použiť všetky dostupné znaky (napr. veľké a malé písmená, čísla špeciálne znaky). Vaše zákaznícke číslo nie je možné použiť ako heslo.
! common.numberOfEmployeesInCompany.additionalInfoText !
Túto časť vyplňte iba v prípade, ak sa vaša dodacia adresa líši od adresy spoločnosti uvedenej vyššie