Vysokopevné lepidlo Multi

LEPIDLO MULTI KRAFT 310ML

Obj. č. 0893100110

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Vysokopevné lepidlo Multi

Obj. č. 0893100110

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Veľmi rýchle lepidlo vysokej pevnosti

Vysokopevné spojenie


 • Veľmi vysoká pevnosť lepidla

 • Viskoplastické lepidlo s nízkou penivosťou


 • Rýchly reakčný čas s vysokou mierou funkčnej pevnosti už po 15 minútach

 • Veľmi dobré priľnutie k širokej škále podkladov, napríklad mramor, syntetický kameň ap.

 • Možno ho brúsiť a prelakovať

 • Odolné voči poveternostným podmienkam a starnutiu

 • Neobsahuje silikón
Upozornenie
 • Prvky strateného debnenia = drevocementové plocho lisované panely (24 mm podlahový panel a 10 mm nástenný panel) sa používajú v rámci stavebníctva na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a prahové debnenie. Debnenie je zaliate do betónu (stropy s hrúbkou 160 mm, hrubšie stropy s hrúbkou 180 a 200 mm je potrebné hodnotiť individuálne) a ostáva v prvku, vďaka čomu získalo názov „stratené debnenie“.

 • Hodnotiaca správa 5131/2446a s odborným posudkom od inštitútu testovania stavebných materiálov MPA Braunschweig potvrdzuje, že stratené debnenie s drevocementovými plocho lisovanými panelmi (L = 10/24) zlepenými pomocou multifunkčného lepidla je vhodné pre stropy s hrúbkou max. 160 mm; stropy s hrúbkou 180 a 200 mm je potrebné hodnotiť individuálne.

 • Viskozita lepidiel 1-K-PUR v prípade ich spracovania pri teplote +15 °C je približne dvojnásobná v porovnaním s ich použitím pri teplote +25 °C.

 • Slnečné žiarenie spôsobuje stratu zafarbenia lepidla, nemá však vplyv na silu lepenia.

 • Lepenie hliníka, medi, mosadze: Iba na chemicky upravených alebo ošetrených povrchoch: tieto materiály nie je možné trvalo dlhodobo lepiť bez vhodného ošetrenia lepených povrchov.

 • Obrobky s práškovou povrchovou úpravou a všetky kovy je potrebné vždy očistiť použitím čistiaceho prípravku Type 60 (č. položky: 0892130030/0892130031).

 • Komponenty PFTE s práškovou povrchovou úpravou nie je možné spoľahlivo zlepiť bez predchádzajúceho ošetrenia (napríklad plazmatický proces).

 • Lisovacia sila: ≥0,015 N/mm² v prípade povrchového lepenia a ≥1 N/mm² pri lepení pevného dreva k pevnému drevu

 • V prípade medzier lepeného spoja s hrúbkou ≥2,5 mm sú časy lepenia, lisovania a tuhnutia významne dlhšie. Medzery lepeného spoja s hrúbkou ≥5 mm nie sú k dispozícii.

 • Ak sa predpokladá vplyv vlhkosti, medzery lepeného spoja/lepené povrchy je potrebné utesniť/chrániť tesniacou hmotou!

 • Pri lepení kovov k absorpčným materiálom (napríklad drevo, stavebné materiály ap.) môže vlhkosť pomaly prestupovať cez medzeru lepeného spoja z absorpčného materiálu na kovový povrch, kde môže spôsobovať koróziu kovu. Kovový lepený povrch preto musí mať vhodnú antikoróznu ochranu (napríklad lakovanie alebo prášková povrchová úprava).

 • Keď lepíte odlišné materiály (s odlišnými expanznými vlastnosťami), rozmery medzier lepeného spoja je potrebné upraviť vzhľadom na dlhodobé správanie.

 • Lepené obrobky by nemali mať povrchovú úpravu až do úplného vytvrdnutia lepidla; v prípade ich príliš skorej povrchovej úpravy hrozí riziko vytvárania bublín v povrchovej úprave.

 • V dôsledku hliníkových povrchov a vlastností, ktoré sa problematicky definujú vždy odporúčame, aby ste si od dodávateľa zaobstarali dostatok informácií, aby ste mohli vybrať optimálne možnosti prípravy konkrétnej aplikácie lepenia. Vyžadujú sa dostatočné predbežné testy

 • V rámci výroby a spracovania nehrdzavejúcej ocele sa používajú pomocné materiály, ako napríklad vosk, oleje ap. Tieto materiály nie je možné jednoducho utrieť. Je známe, že po dokončení čistenia rozpúšťadlami prináša brúsenie alebo (lepšia alternatíva) pieskovanie a opakované čistenie použitím rozpúšťadiel významne lepšie výsledky lepenia.

 • Pozinkované plechy by mali byť vždy chránené pred trvalým pôsobením vlhkosti. Na zabránenie vytváraniu výslednej „bielej hrdze“ je potrebné zabrániť kontaktu vlhkosti s lepeným povrchom.

 • Lepenie červeného smreku: Na lepenie povrchov z červeného smreku v exteriéri sa nesmú nikdy používať lepidlá 1K-PUR. Látka „arabinogalaktán“, ktorá je obsiahnutá v dreve (alebo sa v ňom vytvára), významne zoslabuje silu lepenia. Použitie lepidiel PVAC a EPOXI je bezproblémové.

 • Keď lepíte tvrdé drevo, lepidlo je vhodné aplikovať na obidve lepené plochy.

 • Lepidlo mierne pení, a preto je vhodné na použitie na mierne nerovných povrchoch. Čas lisovania je potrebné prispôsobiť hrúbke bodu lepenia

 • V prípade lepenia masívneho dreva v externých aplikáciách je vhodné vykonať príslušné testy na stanovenie optimálneho trvalého spoja v závislosti od typu dreva, poveternostných podmienok, povrchovej ochrany a geometrie medzery lepeného spoja.

 • Časy vytvárania povrchovej vrstvy a spojenia, ako aj príslušné požadované časy lisovania a spracovania, sú ovplyvnené kritériami, akými sú napríklad (okrem iných) teplota materiálu, aplikované množstvo a vlhkosť vzduchu. Výsledok: je možné ich presne určiť iba prostredníctvom nezávislých testov. Pracovník by mal zohľadniť príslušné bezpečnostné rezervy týkajúce sa stanovených referenčných hodnôt
 • Testované priľnutie v oblasti prvkov strateného debnenia* podľa MPA Braunschweig. Číslo skúšky: 5131/2446-a

 • Testovaná záťažová skupina D4 podľa normy DIN/EN 204 spoločnosťou ift Rosenheim. Číslo skúšky: 55524676

 • Testovaná teplotná odolnosť podľa normy WATT 91 spoločnosťou ift Rosenheim. Číslo skúšky: 555 34457


*Fixné prvky debnenia: Plocho zlisované dosky drevitého cementu sa používajú pri stavbe budov na debnenie spevňujúcich vencov, debnenie okrajov stropu a prahové debnenie. Debnenie je zaliate v betóne a ostáva v danom prvku (odtiaľ je odvodený názov „stratené debnenie“).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Oblasť použitia

Lepenie panelov domových dverí, schodísk, zábradlí, prvkov strateného debnenia vyrobených z plocho zlisovaných dosiek drevitého cementu, soklových líšt, spracovaného prírodného kameňa, konštrukcií kovových okien, okenných konštrukcií, okenných ríms, laminovaných obkladov, na všeobecné opravy a spojenia zostáv.

Pokyny
 • Povrchy, na ktoré sa má lepiť, musia byť suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Úplne odstráňte separačné prostriedky, ktoré by mohli byť na povrchu. V závislosti od materiálu a informácií v tabuľke optimalizácie ošetrite povrch produktom Activating Cleaner, č. položky 089010060 alebo čističom typu 60, č. položky 0892130030, ako aj produktom AdhesionPlus metal, č. položky 089010061, AdhesionPlus plastic/wood/stone, č. položky 089010062 alebo primerom, č. položky 089054510.

 • Multifunkčné vysokopevné lepidlo sa nanesie na jeden z lepených dielov ako guľôčka alebo na celý povrch pomocou ozubenej špachtle. Lepidlo sa vytvrdzuje vlhkosťou, t. j. ak sa navzájom lepia neabsorbujúce materiály alebo veľmi suché materiály, nanesené lepidlo sa musí dodatočne postriekať vodou, aby sa dosiahlo úplné stvrdnutie.

 • Diely na zlepenie sa stlačia dovedna v rámci časového intervalu vytvorenia povrchového filmu (max. 2 min. po navlhčení) a ostanú k sebe pritlačené dovtedy, kým sa nedosiahne funkčná pevnosť. V závislosti od materiálu by malo aplikované množstvo dosiahnuť približne 150 – 300 g/m².

Chemický základ

Polyuretán

Farba

Béžová

Hustota / podmienky

1,52 g/cm³ / pri teplote 20°C, EN542

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2,5 mm/d / 20°C a relatívna vlhkosť 50%

Min. čas na vytvorenie kožovitého povrchu za sucha / podmienky

5 min / pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Teplota spracovania min./max.

7 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 110 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obal

Kartuša

Hmotnosť obsahu

470 g

Obsah

310 ml

Neobsahuje silikón.

Áno

Odolnosť proti

Starnutie
Počasie

Ďalší tovar

Aplikačná pištoľ na kartuše, predčíslo tovaru 0891...

Požadované príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Juniorfix

PISTOL VYTLACACIA JUNIORFIX 310ML

MASTER
Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov v kartušiach. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Ručná aplikačná pištoľ na kartuše Robustný

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Na použitie s 310 ml kartušami
x 1 ks
Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 18-600 M-CUBE®

VYTLACACIA PISTOL AKP 18-600 2X2,0AH

MASTER M-CUBE
Výkonná 18-V vytláčacia pištoľ, ktorú spoločnosť Würth vyvinula, aby vyhovovala potrebám remeselníkov.
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špachtľa na roztieranie lepidla na obkladové prvky

SPACHTLA NA LEPIDLO-E6-B200MM

x 1 ks
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie presného tvaru otvorov do plastových kartuší a plastových aplikačných dýz
x 1 ks
Čistič povrchov Activating Cleaner

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Povrchové spojivo Primer for Metal

LEPI+TESNI HAFTPLUS METAL 250ML

Povrchová optimalizácia kovových povrchov
Aplikačná dýza Štandardná

DYZA NANASACIA PRE KARTUSE 310ML

Pre 310 ml plastové kartuše (hrubý závit)
x 25 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Táto robustná utierka mimoriadne odolná voči vlhkosti je vhodná na čistenie hladkých a chúlostivých povrchov (napr. posledné čistenie pred natieraním).

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Ďalší tovar:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Juniorfix

PISTOL VYTLACACIA JUNIORFIX 310ML

MASTER
Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov v kartušiach. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie presného tvaru otvorov do plastových kartuší a plastových aplikačných dýz
x 1 ks
Špachtľa na lepidlo

STIERKA NA LEPIDLO

Na nanášanie všetkých bežných povrchových a montážnych lepidiel na všetky druhy dreva
x 3 ks
Aplikačná pištoľ na kartuše Airquick

PISTOL VYTLACACIA AIRQUICK 310ML

Na 400 ml vrecká a 310 ml kartuše
x 1 ks
Ručná aplikačná pištoľ na kartuše Robustný

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Na použitie s 310 ml kartušami
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Vhodné rukavice:

 
Výrobok
Popis
Ochranné rukavice chemicky odolné z prírodného latexu a neoprénu
Ochranné rukavice chemicky odolné z prírodného latexu a neoprénu
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Bavlnená vypchávka na vnútornej strane
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie