Vysokopevné zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA
´
Vysokopevné zaistenie ložísk - LOZISKOVA TESNIACA HMOTA - 1

Vysokopevné zaistenie ložísk

LOZISKOVA TESNIACA HMOTA

Obj. č. 0893603025

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Vysokopevné zaistenie ložísk

Obj. č. 0893603025

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Na vysokopevné spojenie valcových častí vystavených vysokému zaťaženiu

Spoľahlivé vytvrdenie pri nízkych teplotách okolo 0 °C.


Spoľahlivá pomôcka, a to aj v zime.Maximálna schopnosť tmelenia medzier – 0,15 mm


Aj veľmi veľké odchýlky sa dajú upraviť cenovo efektívnym spôsobom.Zabraňuje korózii spôsobenej trením


Zabraňuje odieraniu ložísk.Odolné voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palívSystém DOS:


  • Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu.

Jedna ruka vám vždy zostane voľná.


  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém umožňuje upraviť dávkovanie podľa danej aplikácie a zachovať minimálnu spotrebu a náklady.

  • Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle

Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku

Upozornenie

Výstraha:


V prípade dlhodobého vystavena môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natreté povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.

Registrácia NSF, trieda P1, č. 151997

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Na vysokopevnostné zaistenie valcových spojovacích dielov, napríklad puzdier a objímok z dodávky, guľôčkových ložísk, olejom impregnovaného spekaného bronzu, ozubených kolies, skrutiek, hriadeľových a nábojových spojov vystavených vysokému zaťaženiu.


Automobilový priemysel a priemysel úžitkových vozidiel, výroba kovov a nástrojov, stavba lodí, konštrukcie strojov a motorov, elektrické a elektronické konštrukcie.

Pokyny

Povrchy musia byť zbavené oleja, mastnoty a ďalších nečistôt. Najlepšia adhézia sa dosiahne, ak sa najprv na čistenie použije čistič kovov 7063 (č. tovaru 0890107063). Dodržiavajte určený čas odvetrania! V prípade klzných dielov nanášajte lepidlo v kruhu okolo vonkajšieho okraja hriadeľa a na vnútornej strane náboja. Na zaistenie optimálnej distribúcie lepidla diely pri spájaní navzájom otáčajte. Vysokopevné lepidlo na ložiská tvrdne anaeróbne, čo znamená, že stvrdne, len keď lepidlo nemá kontakt s atmosférickým kyslíkom. Rýchlosť vytvrdzovania ovplyvňuje aj katalytický účinok kovov a šírka medzery.


Nadmerné množstvo lepidla vytlačené z medzery medzi dvomi časťami nestvrdne a môže sa odstrániť suchou tkaninou alebo tkaninou napustenou acetónovým čističom (č. tovaru 0893460).Čím je materiál pasívnejší a otvor širší, tým pomalšie lepidlo tvrdne.


  • Pasívne materiály: nikel, zinok, cín, vzácne kovy, hliník s minimálnym obsahom medi alebo horčíka, vysokolegovaná oceľ, oxidované alebo chrómanované povrchy, plasty, sklo a keramika.

  • Aktívne materiály: oceľ, mosadz, bronz, meď, hliník (s obsahom medi väčším ako 1 %).

Chemický základ

Ester kyseliny metakrylovej

Farba

Zelená

Hustota

1,07 g/cm³

Vhodné pre max. počet závitov

M12

Schopnosť plniť medzery max.

0,15 mm

Pevnosť na dotyk min./max.

5-10 min

Funkčná pevnosť min./max.

30-40 min

Konečná pevnosť min./max.

3 h-6 h

Min./max. viskozita / podmienky

100-150 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 4/20ot./min.

Pevnosť v strihu/tlaku min./max.

18-26 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v strihu/tlaku

podľa DIN 54452

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 150 °C

Bod vzplanutia min.

90 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Izbová teplota

Hmotnosť obsahu

25 g

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 7063 500ML

Special cleaner for pre-cleaning in connection with anaerobic adhesive applications such as screw and bearing locking, surface and pipe sealant
Acetónový čistič

CISTIC ACETONOVY

Špeciálny čistič na nenatreté kovové povrchy a sklo
x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Táto robustná utierka mimoriadne odolná voči vlhkosti je vhodná na čistenie hladkých a chúlostivých povrchov (napr. posledné čistenie pred natieraním).

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Vhodné rukavice:

 
Výrobok
Popis
Neoprénové ochranné rukavice chemicky odolné
Neoprénové ochranné rukavice chemicky odolné
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie