Základný náter pre Plastobond

Primer pre Plastofix
PRIMER SUPERGLUE 50ML

Obj. č. 08930915

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Základný náter pre Plastobond

Obj. č. 08930915

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Adhézny prostriedok na úpravy s krátkym časom penetrácie
Upozornenie

Výstraha: Na kombinované spojenie s rôznymi materiálmi, základný náter sa môže použiť len na nepolárnom povrchu

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou penu sami vyskúšajte. Vzhľadom na veľký počet podmienok skladovania a používania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, služby sa poskytujú s podmienkou vylúčenia akejkoľvek zodpovednosti, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou nášho stanoveného a zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Oblasť použitia

Úprava PE, PP, PTFE a silikónovej gumy.

Chemický základ

Alifatické rozpúšťadlo

Farba

Transparentná

Hustota

0,68 g/cm³

Bod vzplanutia min.

-10 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Izbová teplota

Obsah

50 ml

Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie